MATERIAŁY DLA PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW

Przykładowe detale konstrukcyjne, układ tradycyjny z użyciem EPDM AlphaThor

Dach płaski układ tradycyjny
obróbka attyki

Dach płaski układ tradycyjny
krawędź dachu z rynną

Dach płaski układ tradycyjny
hydroizolacja

PDF

Dach płaski układ tradycyjny

odwodnienie

Dach płaski układ tradycyjny obróbka wywiewki kanalizacyjnej

Dach płaski układ tradycyjny
odwodnienie

Dach płaski układ tradycyjny
obróbka świetlika

Dach płaski układ tradycyjny
odpowietrzenie połaci

Dach płaski układ tradycyjny
przejście na ścianę

Dach płaski układ tradycyjny
obróbka ściany-komina

Dach płaski układ tradycyjny
obróbka dylatacji

Dach płaski układ tradycyjny
odwodnienie przez attykę

Przykładowe detale konstrukcyjne, układ odwrócony z użyciem EPDM AlphaThor

Dach płaski układ odwrócony
obróbka attyki

PDF

Dach płaski układ odwrócony
odwodnienie

Dach płaski układ odwrócony
krawędź dachu z rynną

Dach płaski układ odwrócony
obróbka świetlika

Dach płaski układ odwrócony
przejście na ścianę

Wykonanie detali z użyciem membrany AlphaProPlus

Hydroizolacja płyty
fundamentowej

PDF

DWG

Płyta fundamentowa
przejście dylatacyjne

Hydroizolacja głowicy
pala fundamentowego

PDF

Hydroizolacja płyty fundamentowej - przejście na ścianę

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus
w zamku ściany szczelinowej sposób 1

PDF

DWG

System Alphaproplus - uszczelnienie
przejścia rury przez membranę
płyty fundamentowej

PDF

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus
w zamku ściany szczelinowej sposób 2

Przykładowe detale konstrukcyjne z użyciem membrany AlphaProPlus

System Alphaproplus połączenie hydroizolacji płyty fund. z hydroizolacją ściany fund., montaż membrany na ścianie berlińskiej - szczegóły

Hydroizolacja głowicy
pala fundamentowego

System Alphaproplus sklejanie
i uszczelnianie pomiędzy pasami
membran - połączenie poprzeczne

System Alphaproplus połączenie hydroizolacji płyty fund. z hydroizolacją ściany fund., montaż membrany na ścianie berlińskiej - widoki

System Alphaproplus uszczelnianie
szczelin - spoiny dylatacyjne

System Alphaproplus uszczelnienie
otworu po ściągu w formie łatki

System Alphaproplus sklejanie
i uszczelnianie pomiędzy pasami
membran - połączenie wzdłużne

System Alphaproplus uszczelnianie
szczelin - spoiny robocze

System Alphaproplus wykonanie
narożników zewnętrznych

System Alphaproplus wykonanie
narożników wewnętrznych