Dla Projektantów

Przykładowe detale konstrukcyjne, układ tradycyjny z użyciem EPDM AlphaThor

Dach płaski układ tradycyjny krawędź dachu z rynną

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny obróbka attyki

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny odwodnienie

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny hydroizolacja

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny obróbka świetlika

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny obróbka wywiewki kanalizacyjnej

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny odpowietrzenie połaci

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny odwodnienie

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny odwodnienie przez attykę

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny przejście na ścianę

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny obróbka dylatacji

Pobierz

Dach płaski układ tradycyjny obróbka ściany-komina

Pobierz

Przykładowe detale konstrukcyjne, układ odwrócony z użyciem EPDM AlphaThor

Dach płaski układ odwrócony krawędź dachu z rynną

Pobierz

Dach płaski układ odwrócony obróbka attyki

Pobierz

Dach płaski układ odwrócony obróbka świetlika

Pobierz

Dach płaski układ odwrócony odwodnienie

Pobierz

Dach płaski układ odwrócony przejście na ścianę

Pobierz

Wykonanie detali z użyciem membrany AlphaProPlus

Hydroizolacja głowicy pala fundamentowego

Pobierz

Hydroizolacja płyty fundamentowej

Pobierz

Hydroizolacja płyty fundamentowej - przejście na ścianę

Pobierz

Płyta fundamentowa przejście dylatacyjne

Pobierz

System Alphaproplus - uszczelnienie przejścia rury przez membranę płyty fundamentowej

Pobierz

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus w zamku ściany szczelinowej sposób 1

Pobierz

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus w zamku ściany szczelinowej sposób 2

Pobierz

Przykładowe detale konstrukcyjne z użyciem membrany AlphaProPlus

Hydroizolacja głowicy pala fundamentowego

Pobierz

Hydroizolacja płyty fundamentowej

Pobierz

Hydroizolacja płyty fundamentowej - przejście na ścianę

Pobierz

Płyta fundamentowa przejście dylatacyjne

Pobierz

System Alphaproplus - uszczelnienie przejścia rury przez membranę płyty fundamentowej

Pobierz

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus w zamku ściany szczelinowej sposób 1

Pobierz

System Alphaproplus - zakończenie hydroizolacji poziomej alphaproplus w zamku ściany szczelinowej sposób 2

Pobierz

Kontakt

AlphaDam sp. z o.o.

PL 87-207 Dębowa Łąka 45

Telefon

+48 56 646 2007

E-mail

info@alphadam.com